Xây dựng và hạ tầng

We provide the information and expertise to generate successful building and infrastructure projects. Contributing to the feasibility, design, engineering, construction, maintenance and decommissioning stages, we help strengthen, improve and validate decision-making.

Thông qua việc quan trắc và đánh giá tình hình, chúng tôi hỗ trợ cho hoạt động, quản lý và phát triển an toàn đối với tài sản hiện có. Chúng tôi giúp bạn hiểu rõ và giảm thiểu rủi ro liên quan đến các dự án xây dựng và bảo trì của bạn.

Các dịch vụ của chúng tôi hỗ trợ thiết kế, xây dựng và quản lý an toàn các tòa nhà, đường, cầu cống, hầm, bến cảng và sân bay, cũng như mạng điện và mạng cáp viễn thông, trên đất liền và dưới đáy biển.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong thiết kế, xây dựng và bảo trì.

Chúng tôi phát triển kiến thức chuyên môn và năng lực toàn cầu để bảo đảm rằng:

  • Chúng tôi tạo mọi điều kiện giúp các kỹ sư và người quản lý tài sản có khả năng cải thiện quy trình đầu tư và vận hành tốt hơn gấp nhiều lần
  • Chúng tôi cung cấp ý kiến tư vấn có trình độ chuyên môn cao khi lập kế hoạch, thiết kế, xử lý kỹ thuật và xây dựng, cũng như cung cấp thông tin liên hợp qua cơ sở dữ liệu chạy trên nền tảng web
  • Chúng tôi đầu tư cho công nghệ mới nhất, đào tạo và nguồn lực
  • Chúng tôi hỗ trợ và đảm bảo tuổi thọ tối đa cho dự án, để giảm thiệt hại và quản lý rủi ro tốt hơn
  • Chúng tôi cung cấp các hệ thống đồng vận độc đáo
  • Chúng tôi cùng tham gia vào quá trình phân tích báo cáo kỹ lưỡng mức độ kỹ thuật chuyên sâu của dữ liệu và diễn giải dữ liệu
  • Chúng tôi sở hữu và điều hành đội tàu riêng của mình, hệ thống khảo sát (trắc địa), hệ thống định vị, thiết bị kỹ thuật địa chất và thiết bị lắp đặt cọc
  • Chúng tôi có khả năng huy động đội ngũ chuyên gia với trang bị đầy đủ trong khoảng thời gian ngắn mà không đối thủ nào sánh kịp
  • Chúng tôi có chuyên môn sâu rộng, kiến thức vật lý và môi trường tại địa phương
  • Những giải pháp hiệu quả đáp ứng yêu cầu lập pháp và kỹ thuật mới

Liên hệ về dịch vụ của chúng tôi